GERECHTELIJKE INCASSO 

 
Is uw vordering nog steeds niet betaald ondanks een buitengerechtelijk incassotraject?
Dan is het tijd om uw wanbetaler te dagvaarden en hem voor het gerecht te slepen.
Tenzij u het geen probleem vindt om voor niets te werken. Of vindt u het prima als uw klanten uw facturen niet betalen?

Maak daarom korte metten met uw wanbetaler en ga over tot rechtsmaatregelen, zoals gerechtelijke incasso

Wat is gerechtelijke incasso?

Betekenis gerechtelijke incasso:

Een gerechtelijke incassoprocedure is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank waarin betaling van uw vordering wordt gevorderd van uw debiteur.

Doel van deze gerechtelijke procedure is dat u een vonnis voor uw vordering verkrijgt. Het verkregen vonnis kan vervolgens ten uitvoer worden gelegd door executoriaal beslag te leggen. Uit de opbrengst van de beslagen kan uw vordering worden betaald. 

Gerechtelijke incassoprocedure 

Een gerechtelijke incassoprocedure verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Buitengerechtelijke incasso (vóór het vonnis)

Voordat een gerechtelijke incassoprocedure wordt gestart, wordt over het algemeen eerst een buitengerechtelijke incassoprocedure doorlopen.

 Afhankelijk van uw zaak kan een buitengerechtelijk incassotraject worden gebruikt om:

  • Uw vordering betaald te krijgen: als uw vordering buiten rechte kan worden geïncasseerd, kunt u een gerechtelijke procedure en de daaraan verbonden kosten voorkomen.

  • Uw dossier op te bouwen: afhankelijk van de bijzonderheden van uw zaak kan het noodzakelijk zijn om uw debiteur eerst in gebreke te stellen, de verjaring van uw vordering te stuiten of de bekende verweren te weerleggen.

  • Uw aanspraak op incassokosten veilig te stellen: bij particuliere debiteuren dient een voorafgaande veertiendagenbrief te worden gezonden om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de incassokosten.

  • Uw zaak te schikken: het kan praktisch zijn om uw zaak voor een bepaald bedrag te schikken ter voorkoming van kosten en een onzekere uitkomst.

  • Uw noodzakelijke aanzeggingen te doen: voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart, moeten eerst rechtsmaatregelen worden aangezegd. Als u dit niet doet, kan de rechter u veroordelen tot betaling van de proceskosten

 

Hoe lang duurt een buitengerechtelijke incassoprocedure?

Hoe lang het buitengerechtelijke incassotraject duurt, hangt vooral af van de partij die het incassotraject verzorgt. Bij grote en logge partijen (zoals rechtsbijstandsverzekeraars) kan dit traject zo een half jaar in beslag nemen zonder dat er veel gebeurt. Dit is echter niet normaal en zo hoort het ook niet.

Ons buitengerechtelijke incassotraject duurt in normale incassozaken doorgaans 2 tot 3 weken als er geen bijzonderheden spelen. Bij spoed kan zelfs een verkort incassotraject worden vervolgd van bijvoorbeeld 5 dagen. Ons incassotraject is bewust heel kort omdat in deze periode moet blijken of er wel of niet wordt betaald. Wordt er niet betaald, dan adviseren wij u dus snel over de noodzakelijke vervolgstappen om uw vordering wél betaald te krijgen.